24 KASIM

  • 23.11.2013 00:00

Her 24 Kasım’da basın ve medyada öğretmenlerin sorunları konuşulur, öğretmenlerin az ücret aldığından bahsedilir. Dedikodular bir taraftan, öğretmenler gününde öğretmenlere bir maaş ikramiye verileceğinden bahsedilir durur. Aslında öğretmenlerin çok daha önemli sorunları var…

Her ne kadar söylenenlerin bir kısmı doğru olsa da esas sorun, öğretmenlik mesleğinin toplum nazarında giderek düşen itibarıdır. Bahsi geçtiğinde toplumda en saygın, en değerli ve en kutsal mesleğinöğretmenlik olduğu söylenir. Öyle mi? Olması gereken öyle…. Ama gerçekte öyle değil… Olanla olması gereken farklı…

Mesleğin icrasından dolayı alınan ücret mesleğin itibarını yükselten etkenlerden sadece birisi olabilir. Öğretmenlerin seçilmesinden tutun da, hazır bulunuşluğu, yetiştirilmesi, atanması, görev başında eğitimi, eğitim politikaları, ülkemizdeki ve dünyadaki değer yargıları ile toplum ihtiyaçlarına kadar birçok özellik mesleğin itibarında etkilidir. Herhangi bir yetkilinin söylemi bile toplum nazarında etkili olabilmektedir. Ayrıca, basın ve yayın organları ile medyanın da mesleğin itibarında etkisi önemlidir. Özellikle öğretmenlerin “model olma” özelliğinden dolayı toplum nazarındaki kendi hal ve davranışları da etkilidir.

Sözlükte itibar; saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık, prestij anlamlarına gelir. İşte öğretmenin bugün için en önemli sorunu budur. Sadece ücretlerin ya da maaşların artırılması ile itibar kazanılmaz. Zamanımızda toplumdadeğer yargılarının paraya odaklı şekillenmesi, parası olana itibar edilmesinin sonucu öğretmenlik mesleğide olumsuz etkilenmiştir.

Her mesleğin bir standardı olduğu gibi öğretmenlik mesleğinin de standartları 2006 tarih ve 2590 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.  Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri 6 Ana Yeterlik, 31 Alt Yeterlik ve 231 performans göstergesinden oluşuyor. Bu yeterlikler zamanla öğretmenlerin seçiminde, hizmet içi eğitiminde, yetiştirilmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılacaktır.

Artık bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir öğretmende bulunması gereken nitelik ve nicelikler tespit edilmiş ve “Öğretmenlik Mesleği” meslek olma özelliğini bir standarda bağlamıştır. Bu yeterlikler incelendiğinde öğretmenlik mesleğinin ne kadar bilimsel, ne kadar sanatsal ve ne kadar profesyonel bir meslek olduğu görülmektedir. Günümüzde öğretmenlik mesleği, eğitim sektörü ile ilgili olan sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip, alanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel alan akademik çalışma ve mesleki formasyonu gerektiren, profesyonel statüde uğraşı alanıdır.Nitekim,1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 43.maddesinde, “Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.” denilmektedir. Öğretmenlik mesleğinin fedakârlık isteyen, vicdani ve duygusal boyutlarının sürekli 24 Kasım Öğretmenler Günlerinde gündeme gelmesi yerine artık, bilimsel, sanatsal ve mesleksel yönlerinin gündeme alınması gerekir.

Eğer eğitimi, toplum kültürünün genç kuşaklara aktarılması olarak görüyorsak,

Eğer eğitimi, bir insandaki istendik değişmeleri kasıtlı olarak meydana getirme süreci olarak görüyorsak,

Eğer eğitimi, kalkınmanın ön koşulu olarak görüyorsak,

Eğer öğretmenliği bir meslek olarak görüyorsak,

Ve eğer öğretmeni, eğitim sisteminin en önemli öğesi olarak görüyorsak…

Öğretmenden beklentilerimizle ona verdiklerimizin dengeli olması gerekir,

Takdir sizlerin….


“Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.”
(Atatürk)

Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.(Atatürk)


Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Biz Bolulular (www.bizbolulular.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Mobil Uygulamalarımız

IOS UygulamamızAndroid Uygulamamız