EKONOMİNİN İSLAM’LA İLİŞKİSİ

  • 28.04.2011 00:00

Ekonomi:

Servetin üretimini, bölüşümü, tüketimini konu alan toplumsal bilime denir.(ana britanika)

Ekonomi: İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerini ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütününe, iktisat tutumlu davranmak gibi veya bütüncü ekonomi, karma ekonomi, milli ekonomi, planlı ekonomi, ulusal ekonomi, ev ekonomisi, piyasa ekonomisi vs. veya cezalandırmak maksadıyla ekonomik ambargo gibi çeşitli terimlerde kullanılır.

         Bu bilim dalını en güzel bir şekilde dizayn eden mübarek dinimiz, konuya ehemmiyet vererek uygulandığında insana huzurlu bir yaşam tarzını sunduğu kuran ayetlerini incelediğimizde anlarız. Şöyle ki:

         Araf s. 96. ayetinde şöyle buyrulur

_O (peygamberlerin gönderildiği) ülkelerin halkı, iman edip ALLAH’ tan korkup (günahtan) sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık, fakat yalanladılar, bizden kendilerini, yapmış oldukları küfür yüzünden azapla yakalayıverdik.

Binaenaleyh ekonomik mutluluğa ulaşmanın yolunun iman ve takvadan geçtiğini görüyoruz.

[Yüce ALLAH insanlığı doğru yola iletmek için zaman zaman onların içinden seçtiği yüksek şahsiyetleri peygamber olarak göndermiştir. Fakat bazı memleketlerin halkı, şeytana ve nefislerine uymada son derece işleri gittikleri için peygamberlerin uyarılarını kabul etmemiş ve onları reddetmişlerdir. Cenabı ALLAH böyle davrananların kimini hemen cezalandırmış kimini de bir müddet mühlet verip müreffeh bir hayattan sonra ansızın yakalamış ve helak etmiştir.] işte Araf  96. ayet bu durumu en güzel şekilde tasvir etmektedir.Cin suresi ayet 16 da ise

_[Erkek ve dişiden, mümin olduğu halde kim iyi amel işlerse, muhakkak onu güzel bir hayat ile yaşatacağız ve işlemekte oldukları amellerin daha güzeliyle mükâfatlarını elbette vereceğiz.]

Ameli salih:[işe yarar, elverişli, uygun, iyi, haklı olan, itikatlı, dindar, dini emirlere uyan faziletli, ehli takva olan.]

Gibi güzel manalı hareketlerin sahibine; ameli salih sahibi insan diyoruz.

         Böyle güzel ve düzgün bir hayat tarzını benimseyen kişileride Cenabı hak en güzel bir hayat ile mükâfatlandıracağını bizlere müjdelemektedir.

Talak suresi 2_3 ayetlerde ise

_[kim ALLAH tan korkarsa, ALLAH ona bir çıkış yolu ihsan eder. Ve ona beklemediği yerden rızık verir.]

_şurası muhakkak ki Müslüman ALLAH a kulluk görevini ve O’nun rızasını işin başına alır. Rızkı için azami gayret gösterir. Çalışırsa; rabbimiz hiç ummadığımız yerden rızık kapısını açacağını tekeffül ettiğini görüyoruz. Bir şairin şöyle bir beytini hatırlıyoruz.

         Uğraş, didin, koş, atıl, bağır.

         Durmak zamanı değil, çalışmak zamanıdır.

_Cenabı hak kın gösterdiği doğru yolda ilerleyen insana, nasıl kolaylıklar verildiğine şu hadisi şerif güzel bir misaldir.

“[Adamın biri bir sahrada gezinirken bir bulut peydah olur ve o buluttan şöyle bir ses duyar.”falanın bahçesini sula”. Bulut, suyunu taşlık bir yere boşaltmaya başlamış. Arkalardan biri sel suyunu içine almış. Olayı seyreden adam, suyu izlemeye başlamış. İleride bir adam kalkmış küreği ile suyu bahçesine çevirmeye başlamış. Olayı izleyen adam, Allah’ın kulu senin adın ne? Oda:

_Bana adımı neden sordun? Deyince.

_Ben bu adı şu suyun çıktığı buluttan işittim.

_Sen ne yapıyorsun? Diye sorar.

Adam: Ben bu tarladan aldığım mahsulü üçe ayırırım. Üçte birini aile efradıma ayırırım. Üçte fakru zarurette olanlara dağıtırım. Üçte birini de tarlamın bakımına ayırırım. Demiş.]

         Şimdi; böyle bir geçim tarzını kendine şiar edinilen bir toplumda, üretimin ne kadar bolluk ve bereketli olacağını, sosyal dengede ne kadar rahatlama olacağı; huzur ve barış ortamının nasıl yaygınlaşacağını, eğitimcilerimizin, yöneticilerimizin, ekonomistlerimizin nazarı dikkate almaları gerekmez mi?

         Ekonomide dengeleri yerine oturtmak için; yaratılış çizgisine rivayet ederek, ticari hayatın tahrip kalıbı olan faizi kaldırıp faizsiz bir ekonomik modele geçmek, tükettiğimizin üzerinde kat kat üretmek için çok çalışmak, bütün bunları yerine getirirken ilahi rızayı gözetmek akıllı insanların şiarı olmalıdır. Yine ayeti kerimede bu huzurlu ortama ulaşmak için Cenabı Allah [insan için çalışmaktan başka bir şey yoktur.]ifadesini görüyoruz. İnsan çok çalışır, zengin olur. Ancak bu servetin, dünyada ki mutluluğuna ulaşması için İslâmi hayatı şiar edinmekten geçer.

Lütfü Aydın.

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Biz Bolulular (www.bizbolulular.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Mobil Uygulamalarımız

IOS UygulamamızAndroid Uygulamamız