• 8.02.2017 00:00


               Geleneksel olarak ülkemizde her yıl kutlanan “Turizm Haftası” bu yıl 17 Nisan tarihinde çeşitli etkinliklerle başlamış ve ay sonuna kadar devam etmiştir. Akademisyenler ve sektörün temsilcileri bu hafta nedeniyle çeşitli toplantılarda bilimsel çalışmalar yaparak sektöre yapılacak katkıları planlama yönünde girişimlerde bulunmuşlardır.

               Bolu ilinde yapılan bu etkinlikler çerçevesinde Yüksek Okulumuzda sektör temsilcileri, gazeteciler ve akademisyenlerle birlikte “Sağlık Turizmi ve Bolu’nun Sağlık Turizminde Geleceği”  masaya yatırıldı. Konferansın konuşmacısı, Yerleşkesi Ankara’da olan Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri idi. Konuşmacı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin eski mensubu ve ülkemizin yetiştirdiği önemli bir tıp cerrahıdır.Konferansın konusu ve konferansçının seçilme amaçlarından ön önemlisi Sağlık Turizmi işkolunda Bolu’nun ülke ekonomisine yapacağı katkının irdelenmesi idi.

               Turizm içerisinde sağlık turizmi ülkemiz için yeni bir konudur. Sağlık Bakanlığı bu konu ile ilgili orta vadeli eylem planları yapmakta ve paydaşları olan Kalkınma, Ekonomi, Maliye Bakanlığı ve Bankalar Birliği ile işbirliği içerisinde bulunmaktadır. Devletimizin 2023, 2053, 2071 dönemlerine ait uzun vadeli hedefleri çerçevesinde Turizm sektörünün döviz geliri 100 milyar dolar, sağlık turizminden elde edeceği döviz 10 milyar olarak planlanmaktadır. 500 milyar dolarlık ihracat hedefi içerisinde turizmin payı % 20 olarak hedeflenmiştir. Turizm sektörü içerisinde sağlık turizmi iş kolu önemli yer almaktadır. Konferansımızdaki asıl amaç bölgemiz girişimcilerinde bu iş kolu için bir algı yaratmak amaçlanmıştır.

               Bolu ili altyapı bakımından termal, hastane, yaşlı ve engellileri kapsayan sağlık turizmine hizmet verecek bir yöredir. Ankara ve İstanbul’da bulunan havaalanlarına 2’şer saat mesafede, yurtdışından gelecek hastaların kolayca ulaşabileceği, 3 adet eğitim ve araştırma hastanesi, 2 adet fizik tedavi hastanesi, 2 adet diş hekimliği hastanesi, sağlık alanında 3 adet yüksekokulu ve 1 adet fakültesi ile hastaları ağırlayacak 5 yıldızlı konaklama tesislerine sahiptir. İl ülkemizin sağlık turizminde en gelişmiş yöresi olan Afyon, Ankara, İstanbul, Bursa’yı yakalayacak potansiyele sahiptir.

               Konferansı veren Prof. Dr. Hasan BİRİ, hem akademisyen ve hem de 2013 yılından bu yana önemli projelere imza atmış girişimcidir. Ankara’da “Koru” isimli 2 adet hastane yatırımı gerçekleştirmiş, bu hastaneler çerçevesinde Yüksek İhtisas Üniversitesi kurmuştur. Bu üniversite bünyesinde Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Prof. Dr. Hasan Birigeçtiğimiz aylarda bölgemizde turizm sektörünün ilklerinden olan KORU MOTEL işletmelerini satın alarak grup şirketlerine katmış bulunmaktadır. Ankara’da bulunan hastaneleri yurt dışına dönük olarak faaliyet göstermekte ve ülkemizin döviz girişine katkılarda bulunmaktadır. Akademisyen ve girişimci kimliği olan konferansçımızın ve konunun seçilme amacı deneyimli ve iş kolunu bilmesi ve bölgemiz girişimcileri ile fikir alışverişinde bulunmasını sağlamak idi.

               Konferansta Bolu ile ilgili sağlık turizmi altyapısı ve geleceği tartışılmış, bölgede yapılacak yeni projelerin ülkemiz ekonomisine yapacağı katkıların neler olacağı konuşulmuştur. Toplantıda üzerinde en çok durulan konulardan birisi sağlık turizmine verilen teşvikler ayrı bir başlık altında değerlendirilmiştir. Sektör temsilcilerin yoğun bir şekilde soruları ve konuşmacının cevapları sağlık turizmi işkoluna ilginin göstergesi olmuştur.

               Konuşmacımız Bolu ilinin sağlık turizmine dönük olarak medikal (hastane), yaşlı ve engelli turizmi ile termal turizmine dönük altyapısının geliştirilmesine dönük Mastır Planına ihtiyaç olduğunu belirtmiş, bu Mastır Plan için başta bölge üniversiteleri olmak üzere, sağlık kuruluşları, turizm kuruluşları, odaların katılımı ile bir çalıştay yapılmasında yarar olduğunu ifade etmiştir.

               Konuşmacı, sağlık turizminin medikal, termal ile yaşlı ve engelli turizminden meydana gelen ülkemiz için yeni olan ve gelecekte ekonomimize önemli bir döviz kazandırıcı sektör olarak tanımlamıştır.Bolu ilinin konumunun önemini vurgulayarak Batı Karadenizbölgesinde, Ankara ve İstanbul’un orta noktasında bulunan, kaplıca, dağ, sağlık tesislerinin gelişmişliği ile ağırlıklı olarak gelecekte dış turizme dönük değişime dikkat çekmiştir.

               Turizmin ve sağlığın dışa dönük faaliyet göstermesinin ve girişimcilerimizin özellikle dışa dönük devlet destekleri yönünden bilgilendirilmesi ve bu desteklerin neler olduğunu irdelemeyi ben de yararlı görmekteyim.

               Sağlık Turizmi destekleri, sağlık kuruluşları, hastaneler ve özellikle turizm acentelerini ilgilendirmektedir. Ekonomi Bakanlığı özellikle işletme döneminde sağlık kuruluşları ve acentelerine aşağıdaki destekleri vermektedir.


a.       Yapılacak Yurtdışı Tanıtımları ve Organizasyonlar.

b.      Sağlık turizmine hizmet edecek şirket alımına yönelik danışmanlık hizmet giderleri.

c.       Hastaların uçuş giderlerinin bir kısmının karşılanması.

d.      Sağlık ile ilgili yurtdışından alınacakmüşavirlik hizmetleri giderleri.

e.      Acentelerin yurtdışından getirdikleri hastalar için hasta başına acentelere verilen komisyonlar.

f.        Bireysel fuar açacaklara verilen katılım giderleri.

g.       Sağlık turizmi işletmelerinin markaların yurtdışında tescili giderleri.

h.      Sağlık işletmelerinin Ürünlerinin ve hizmetlerinintescili giderleri.

i.         Sektörün hizmet standardının artırılmasına yönelik etkinlik giderleri.

j.        Yurtdışında açılacak olan sağlık kuruluşlarının birimlerin kira giderleri.

k.       Ön tanı ve ofis açmaya yönelik temin edilecek belgelere yönelik giderler.


               Desteklere bakıldığında yurtdışından getirilecek hastaların organizasyonları, reklamı ve pazarlamasına dönük olduğu görülmektedir.

               Gelecek aylarda üniversitemiz önderliğinde yapılacak olan Sağlık Turizmi Çalıştayı’na temel teşkil etmek üzere düzenlenmiş olan bu konferans Merkez TV sahibi Cavit Demir’in yapmış olduğu destek ile canlı olarak ulusal kanallarda yayınlanmış olup Bolu ili sağlık turizmi açısından bir odak noktası olma yolunda ilerlemektedir.


               Dr. Hasan LÖK

               Abant İzzet Baysal Üniversitesi

               Öğretim Üyesi