Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Emin Semercioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2011 yılı birinci"> Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Emin Semercioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2011 yılı birinci" /> Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Emin Semercioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2011 yılı birinci">

EKONOMİ REKOR KIRIYOR

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Emin Semercioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2011 yılı birinci çeyrek büyüme oranını yaptığı bir açıklama ile değerlendirdi. Emin Semercioğlu, 2011 yılının ilk üç ayında Türkiye ekonomisinin % 11 büyüyerek dünyada bir rekora imza attığını söyledi.

EKONOMİ REKOR KIRIYOR
1.07.2011 - 11:22

Elde edilen % 11’lik rekor büyümenin Türkiye’yi ilk çeyrekte en hızlı büyüyen ülke konumuna getirdiğini bildiren Emin Semercioğlu, sektörel bazda en fazla büyümenin % 17,2 ile toptan ve perakende ticaret sektöründe yaşandığını kaydetti. Semercioğlu, ticaret ve ulaştırma sektörlerindeki büyümeyi etkileyen en önemli faktör olan imalat sanayideki büyümenin ise % 12,3 düzeyinde gerçekleştiğini ifade etti. Harcamalar açısından bakıldığında ise ilk üç ayda sağlanan GSYİH’nin dörtte üçünün hane halklarının yurtiçi tüketiminden geldiğini kaydeden TSO Başkanı Emin Semercioğlu, aynı dönemde özel sektör tarafından inşaat ve makine-teçhizat amaçlı yapılan yatırım harcamalarının bir önceki yıla kıyasla dörtte bir oranında artış gösterdiğini belirtti.

Bir tarafta rekor büyüme hızı yakalanırken, diğer tarafta da dış ticarette açık rekoru kırıldığına dikkatleri çeken Emin Semercioğlu, Ocak-Mayıs döneminde ihracat ile ithalat arasındaki farkın 10 milyar doların üzerine çıkarak ihracatın ithalatı karşılama oranının % 52 seviyelerine gerilediğini açıkladı. Dış ticaret açığının cari açığın arkasındaki en büyük faktör olduğunu bildiren Emin Semercioğlu, bu tabloya göre bakıldığında ekonominin ithalata dayalı bir büyüme grafiği çizdiği uyarısında bulundu. Semercioğlu, yapılan ithalatın % 80’inin ara malı veya hammadde ithalatı olduğunu söyleyerek merkezi yönetimin gündeme alması gereken en öncelikli konulardan birisinin yerli üretimi teşvik edecek, ithalata bağımlılığı azaltacak uygulamalar olması gerektiğinin altını çizdi.


Editör: E. Candan