İnsanlığın bittiği yer

İnsanlar dünyaya gelirken yaşama hakkına sahip ve bağlı oldukları dinin vecibelerini hür iradeleriyle ifa etme kudretindedirler. Bu güç ve imkân kendilerine Yaratan tarafından verilmiştir.

19.03.2019 - 10:13

Editör: E. Candan