Ruh Sağlığı hekimleri grevde

SES, Türk Sağlık Sen ve Bolu Düzce Tabipler Odası tarafından yapılan ortak bir açıklama ile Bolu Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesinde 21-22 Ekim 2015 Çarşamba ve Perşembe günleri iş bırakma eylemi yapılacağı duyuruldu.

Ruh Sağlığı hekimleri grevde
20.10.2015 - 21:43

SES, Türk Sağlık Sen ve Bolu Düzce Tabipler Odası tarafından yapılan ortak bir açıklama ile Bolu Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesinde 21-22 Ekim 2015 Çarşamba ve Perşembe günleri iş bırakma eylemi yapılacağı duyuruldu.

 

Bolu Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesinde 21 – 22 Ekim Çarşamba ve Perşembe günleri poliklinik hizmetleri acil servis dışında durdurulacak.

Konu ile ilgili Bolu Düzce Tabipleri Odası’nda yapılan açıklamada gelir adaletsizliği nedeniyle eylemin yapılacağı kaydedildi. Topluluk adına basın açıklamasını yapan Dr. Orkun Aydın şunları söyledi; “Hastanemizde bir süredir devam eden ve artık sürdürülemez noktaya gelen problemler nedeniyle uzman hekimler olarak bir eylemlilik süreci başlamaya karar vermiş bulunmaktayız. Bilindiği gibi Bolu Ruh Sağlığı Hastanesi, başkent de dâhil olmak üzere 6 farklı ile hizmet vermektedir. Bu illerdeki ağır psikiyatrik bozuklukları olan, tedaviye dirençli, kronik hastaların sevk edildiği, yatarak tedavi gördüğü bir merkez olmanın yanı sıra bu hastalarla ilgili adli psikiyatrik süreçlerde karar mercii olmanın hukuki sorumluluğunu da taşıyan bir hastanenin hekimleriyiz. Tüm bu tıbbi zorluklar ve hukuki sorumluluklara rağmen, bir branş hastanesinde çalışmaktan kaynaklı olarak cezalandırıldığımızı düşünüyoruz.

.Ruh sağlığı hastanesinde çalışan psikiyatristler olarak hem diğer illerdeki devlet hastanelerinde çalışan meslektaşlarımız hem de İlimizdeki diğer branş uzmanlarıyla kıyaslandığında gelirimiz göz ardı edilemeyecek düzeyde düşüktür. Söz konusu gelir adaletsizliği yaklaşık bir yıl önce AİBÜ EAH ile yaşanan afiliasyon sürecinin ardından daha da artmıştır. Hizmet ve eğitim niteliğini arttırmak amacıyla başlatıldığı öne sürülen afiliasyon süreci bir yılın sonunda hem herhangi bir nitelik artışı sağlanmamış hem de hastanemizdeki tüm sağlık çalışanlarının, hekimlerin, hemşirelerin, psikologların gelirleri tolere edilemeyecek düzeyde düşmüştür.

Bu konuda şimdiye kadar yaptığımız sözlü ve yazılı çözüm çağrılarından herhangi bir somut karşılık alabilmiş değiliz. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı, Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve hastanemiz idaresini söz konusu gelir adaletsizliğini köklü ve kalıcı biçimde çözmeye çağırmak adına sendikalarımız ve tabip odamızdan sorunlarımızın için 2 günlük iş bırakma eylemi yapılmasını talep ettik. Sendikalarımızın ve tabip odasının talebimiz doğrultusunda almış olduğu karar gereği 21-22 Ekim 2015 Çarşamba ve Perşembe günü Bolu Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesinde 2 günlük iş bırakma eylemi yapacağız.


Editör: E. Candan