ACİL HATLARI GEREKSİZ ARAYANA CEZA GELİYOR

Bolu Valiliğinden yapılan yazıl açıklamayla acil durum hatlarını gereksiz yere arayanlar, meşgul edenler, hakaret etmek amacıyla arayanlar hakkında cezai işlem yapılacağı bildirdi.

ACİL HATLARI GEREKSİZ ARAYANA CEZA GELİYOR
7.01.2014 - 12:06

 

Bolu Valiliğinden yapılan yazıl açıklamayla acil durum hatlarını gereksiz yere arayanlar, meşgul edenler, hakaret etmek amacıyla arayanlar hakkında cezai işlem yapılacağı bildirdi.
 
Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi;
“Yangın İhbar 110, Polis İmdat 155, Jandarma İmdat 156, Orman Yangın İhbarı 177, Sıhhi İmdat (Ambulans) 112 Acil çağrı kapsamına giren çağrıların bir kısmının gereksiz çağrılar olduğu sistem kayıtlarından anlaşılmaktadır.
 
Gereksiz çağrıların toplam çağrılar içinde önemli bir yer tutması nedeniyle çağrı operatörleri, mesaisinin büyük kısmında bu tür çağrılarla uğraşmak zorunda kalmakta, bu nedenle personelin verimi düşmekte, gereksiz kaynak israfı yaşanmakta, çağrı operatörlerinin gereksiz çağrılarla ilgilenirken acil yardım bekleyen kişilerin belirlenen hatlara ulaşmalarında zaman kaybı yaşanabilmektedir.
 
5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun "İdari Yaptırımlar" başlıklı üçüncü bölümünün 16. maddesinde yaptırım türleri; idari yaptırımlar, idari para cezası ve idari tedbirler olarak belirlenmiş, "Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları" başlıklı dördüncü bölümde yer alan 22. maddenin 2. fıkrasında "kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amirinin idari yaptırım kararı vermeye yetkili olduğu" belirtilmiştir.
 
Yukarıda belirtilen Acil yardım talep çağrıları dışında gereksiz yere meşgul eden ve bu davranışında ısrar ederek çağrı karşılayıcı personelin görevini yapmasını engelleyen, çalışma verimini düşüren ve acil yardım hizmetlerinin sunulmasında zaman ve kaynak kaybına neden olan;
 
- Sürekli ve sessiz çağrılarda öncelikle teknik arıza olup olmadığı kontrol edilmesi, kastın varlığının tespiti halinde,
 
- Çocuklar tarafından oyun amaçlı yapılan ve tekrarlanan çağrılarda ailelerine ulaşılarak bilgi verilmesi, davranışın tekrarı halinde,
 
- Acil çağrı hizmetleri dışında kalan konulara ilişkin soru sorma, bilgi alma, gibi nedenlerle arayanların çağrı operatörleri tarafından acil çağrıların ihbarlar için kullanılan bir hat olduğu bilgilendirilmesi, arayanın bu tür aramalar konusunda ısrarcı olması halinde,
 
- Kötü niyetli ve hakaret içeren konuşmalarla personelin aynı numaradan gelen aramalarla sürekli şekilde rahatsız edilmesi halinde.
 
Belirtilen davranışlar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 1 l/e, 66. maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinde düzenlenen "emre aykırı davranış” kapsamı ada değerlendirilerek, idari yaptırım kararı uygulanacaktır.
 
İş bu karar il genelinde 27.12.2013 tarihinden itibaren uygulanacaktır.”

Editör: E. Candan