İhale iptal oldu

Bolu'da kızıl geyik avı ihalesi iptal edildi

11.03.2022 - 10:11
Kaynak: AA

BOLU (AA) - Bolu'da, 15 kızıl geyiğin avlanmasına yönelik açılan ihale iptal edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Bolu ve ilçelerini kapsayan av ihalesine karşı kızıl geyiklerin yaşam hakkı için Vegan Derneği Türkiye (TVD) tarafından 21 Ekim 2021'de açılan iptal davasında karar açıklandı.

Bolu İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda, ilgili bakanlık tarafından 24 Haziran 2021'de ihale açıldığı hatırlatıldı.

Kararda, Bolu sınırları içinde devlet ve genel avlaklarında bulunan kızıl geyik popülasyonlarının dinamiğine ilişkin 15-23 Kasım 2019 tarihlerinde yapılan etüt-envanter çalışmalarının yetersiz olduğu belirtildi.

Dava konusu ihalelerden önce konuya yönelik etüt-envanter çalışması yapılmadığı, bu haliyle Bern Sözleşmesi'nde korunan fauna türleri arasında sayılan kızıl geyiklerin avlanma gerekçeleri arasında gösterilen "kızıl geyik popülasyonunun devamı için avlattırılmasına" ilişkin somut ve bilimsel verilerin dosyaya sunulamadığı aktarılan kararda, "Dosyaya sunulan bilgi, belge ve raporların da bu mahiyette olmadığı ve dolayısıyla av turizminin kızıl geyik faunasının korunmasına olumlu etkileri olacağının somut şekilde ortaya konulamadığı anlaşıldığından kızıl geyiklerin avlanmasına yönelik dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Bu nedenlerle dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

 


Editör: Y. Sıla Ceylan