İlk cemre düştü

Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen Cemre düşmesi sırasıyla havaya, suya ve son olarak toprağa düşüyor.

İlk cemre düştü
21.02.2022 - 11:10
Güncelleme 21.02.2022 - 11:12
Kaynak: Haber Merkezi

Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen Cemre düşmesi sırasıyla havaya, suya ve son olarak toprağa düşüyor.

İlk Cemre 19-20 Şubat tarihleri arasında havaya düştü ve sıcaklar artmaya başladı.

Sırasıyla havaya, suya ve son olarak toprağa düşen cemrenin ardından doğa ana yeniden canlanıyor. Tüm nimetlerini yeniden insanlara sunmaya başlayan doğa sert geçen kış ayının ardından yeniden yeşermeye başlıyor.

Cemrenin ilk olarak havaya düşmesiyle birlikte birçok Bolulu vatandaş mesire alanlarına giderek gün boyu dinlenip, çeşitli etkinliklerde bulundular ve stres attılar.

CEMRE NEDİR NE ANLAMA GELİYOR?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer.Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hâli olduğu söylenebilir. İlk cemre 20 Şubatta havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası" uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.

CEMRE 2022 DÜŞME TARİHLERİ

İlk cemre havaya 19-20 Şubat tarihlerinde

İkinci cemre suya 26-27 Şubat tarihlerinde

Üçüncü cemre 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşüyor.


Editör: E. Candan