Hekimler İşİ Bıraktı

HALKTAN ANLAYIŞ BEKLİYORLAR

Hekimler İşİ Bıraktı
18.02.2022 - 11:59
Kaynak: Haber Merkezi

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde gören yapan ve Hekim Birliği Sendikası üyeleri hastane yönetimi girişinde toplanarak alkışlar eşliğinde iş bırakma eylemi yaptılar. 
Hekim Birliği Sendikası Bolu Şubesi İl Temsilcisi Ali Özgür Kordon, bir açıklama yaparak; “Biz hekimler, insan sağlığını ve hayatını korumak için çıktığımız bu yolda, ağır çalışma koşulları altında, özveri ile çalışmaktayız. Biz hekimler, gücümüzü ve yetkimizi, sağlığı korumak ve geliştirmekten, yaşam kurtarıcı bilgi ve sanatımızdan almaktayız. Bu sebeple, hekimlik, tüm toplumlar genelinde saygı gösterilen ve kutsal addedilen bir meslektir” dedi.

TÜKENİYORUZ

Kordon, açıklamasının devamında; “Günümüzde gelinen noktada, insan için var olan hekimlik meslek ve sanatı, toplum nezdinde maddi ve manevi olarak değersizleştirilmektedir. Saygı ve kutsallık bir yana biz hekimler artık tükeniyoruz Şiddete uğruyoruz ve hatta öldürülüyoruz .İnsan sağlığını korumak ve hayat kurtarmak için çıktığımız bu yolda hayatımızı kaybediyoruz .Bu memleketin evlatları olarak bizler yurtdışına göç etmek zorunda bırakılıyoruz. Bu değersizleştirilmenin sancılarını, sadece biz hekimler değil, bizler kadar hatta bizden daha fazlar, hastalarımız ve toplum yaşamaktadır. Halbuki hakkı verilen ve mesleğini hakkıyla yapabilen bir hekim, sağlık ve güven duyan bir toplum demektir”
Biz Hekimler için; Bu değersizleştirmeye, bu tükenmeye ve uğradığımız şiddete artık dur demenin zamanı geldi. Sosyal Hukuk Devleti içerisinde meşru haklarımızı aramanın zamanı geldi! Hekimlik sanatı ve mesleğimizi, gereği gibi yerine getirmememiz ve başta temel haklarımızın zarar görmesi sebebiyle; Anayasanın ilgili madde hükümleri, ilgili uluslararası sözleşmeler, kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanunu ve Hekim Birliği Sendikası Tüzüğü uyarınca, Biz hekimlerin, ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için, Hekim Birliği Sendikası Yönetim Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda 17-18 Şubat 2022 tarihlerinde Acil servis, yatan hasta servisleri ve tüm özellikli birimler hariç, sağlık kurumlarımızda meşru iş bırakma eylemi yapılacaktır. Halkımızdan bu konuda anlayış ve desteklerini bekliyoruz.


Editör: Y. Sıla Ceylan