İş gücü istatistikleri açıklandı.

Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı

İş gücü istatistikleri açıklandı.
10.02.2022 - 13:14
Kaynak: AA

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2021'de bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 11,2 oldu.Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,1 puan düşerek yüzde 11,2 oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalışla yüzde 12,8 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalışla yüzde 20,8, istihdam oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 34,1 oldu.

Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan 2021 yılının şubat ve kasım ayına ilişkin işsizlik oranlarında da revizyona gidildi.

İSTİHDAM ORANI DA 0,3 PUANLIK ARTIŞ İLE YÜZDE 47 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, aralıkta bir önceki aya kıyasla 236 bin kişi artarak 30 milyon 141 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı da 0,3 puanlık artışla yüzde 47'ye ulaştı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya göre 238 bin kişi artarak 33 milyon 935 bine çıktı. İş gücüne katılma oranı da 0,3 puanlık artışla yüzde 52,9 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre, tarım sektöründe 10 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 108 bin kişi, inşaat sektöründe 5 bin kişi, hizmet sektöründe 134 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 16,8'i tarım, yüzde 21,7'si sanayi, yüzde 6'sı inşaat, yüzde 55,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, Aralık 2021'de bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 22,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,7 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMAMIŞ İŞSİZLİK VE İSTİHDAM VERİLERİ

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranı, bu dönemde yıllık bazda 1,7 puan azalarak yüzde 11,3 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 195 bin kişi azalarak 3 milyon 749 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 4,3 puan artarak yüzde 46 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 3 milyon 223 bin kişi artarak 29 milyon 550 bin kişiye ulaştı.

İş gücüne katılma oranı, Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 4 puan artarak yüzde 51,9 oldu. İş gücüne katılan sayısı 3 milyon 27 bin kişi artarak 33 milyon 298 bin kişi olarak gerçekleşti.

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, aralıkta yıllık bazda 0,1 puan azalarak yüzde 27,8 oldu.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,5 puan artarak yüzde 18,3'e çıktı.


Editör: Y. Sıla Ceylan