Kürsüyü en çok Özcan kullandı

  • 10.03.2015 00:00

 

Ankara’ya gönderdiğimiz milletvekillerimizin karnesine bakmaya devam ediyoruz.

Bolu’da Cumhuriyet Halk Partililerin 34 yıllık özlemini dindiren Tanju Özcan meclise girdikten sonra Divan katip üyesi oldu.

Meclis çatısı altında İçişleri Komisyonu , Milli Eğitim , Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevleri aldı.

Bolu Milletvekilleri arasında meclis kürsüsünü en çok o kullandı.

Tutanaklara yansıyan karnesi ise şöyle;
 

İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

03/02/2014Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

19/12/20132972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

03/01/2013Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

04/12/201265 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

20/11/201223 Kasım Gününün Atanamayan Öğretmenler Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

20/11/2012Devlet Memurları Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

01/11/2012İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

13/03/2012Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

21/02/2012Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

23/02/20123069 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkındaki Kanun Teklifi 

20/12/2011Fransanın Cezayir ve Ruanda Halkına Yönelik Soykırımı Hakkında Kanun Teklifi 

13/12/2011Sosyal Devlet İkramiyesi Ödenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi 

24/11/2011Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

06/10/201129.08.1977 Tarihli 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında, 18.03.1924 Tarihli ve 442 Sayılı Köy Kanununda, 04.1944 Tarihli ve 4541 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

06/10/2011Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

09/09/2011İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

13/07/2011Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

13/07/2011Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

24/07/2014 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

22/05/2014Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

03/02/2014Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

19/12/2013İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 

19/12/20132972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

10/10/2013Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

03/01/2013Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

04/12/201265 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

21/11/2012Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanlarının Memur Kadrosuna Geçirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

20/11/201223 Kasım Gününün Atanamayan Öğretmenler Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

20/11/2012Devlet Memurları Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01/11/2012İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

14/06/2012Boyabat Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 

22/05/20122942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun, Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Yaşanan Vatandaş Mağduriyetlerinin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

09/05/2012Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

19/04/2012Yükseköğretim Kanunu, İş Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

09/05/2012Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşeron Firmalar Aracılığıyla İstihdam Edilen İşçilerle Geçici Personelin Memur ya da Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

29/03/20126222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

13/03/2012Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

21/02/2012Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

23/02/20123069 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkındaki Kanun Teklifi 

20/12/2011Fransanın Cezayir ve Ruanda Halkına Yönelik Soykırımı Hakkında Kanun Teklifi 

13/12/2011Sosyal Devlet İkramiyesi Ödenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi 

24/11/2011Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 2/163 15/11/2011 Aile Sigortası Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 

18/11/2011Van-Erciş ve Çevresinde Meydana Gelen Deprem Afeti ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

18/10/20112809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

06/10/201129.08.1977 Tarihli 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında, 18.03.1924 Tarihli ve 442 Sayılı Köy Kanununda, 04.1944 Tarihli ve 4541 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

06/10/2011Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

09/09/2011İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

13/07/2011Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

13/07/2011Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

12/07/2011Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

Bulunmamakta


Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

13/01/2015 Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne dair çeşitli iddialara ilişkin 

30/12/2014 HGS sistemindeki arızalardan dolayı vatandaşlara kesilen cezalara ilişkin 

25/12/2014 Bolu Belediyesinin son on yılda aldığı otopark katılım bedeline ilişkin 

25/12/2014 Bolu Belediyesinin Hazineye olan borçlarına ilişkin

13/11/2014 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü makamına yapılan atamaya ve Bakanlıkça oyunlara müdahale edildiğine dair iddialara ilişkin 

22/10/2014 Bolu'nun Gerede ilçesinde bir köyün yaylalarındaki kaçak yapılaşma iddialarına ilişkin 

23/10/2014 Zabıt kâtibi alımı için yapılan bir sınavla ilgili iddialara ilişkin

11/07/2014 Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki kantara ilişkin 

18/06/2014 Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ağaç kesimlerine ilişkin 

28/05/2014 Gölcük Tabiat Parkının Bolu Belediyesine kiralanmasına ilişkin 

… TOPLAM 140 ADET

İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

Bulunmamakta

İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

18/06/2014İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk ve 31 Milletvekilinin, Irak'ın Musul kentinin IŞİD tarafından işgal edilmesi ve bununla bağlantılı gelişmeler konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 

04/02/2015İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 Milletvekilinin, tarım, gıda ve hayvancılık konusunda dışa bağımlılığın nedenlerinin bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 

28/01/2015İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 25 Milletvekilinin, elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesinden kaynaklanan sorunların bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 

17/04/2012Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu ve 38 Milletvekilinin, Suriye'de meydana gelen karışıklıklar konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi.

 

İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Soruşturma Önergeleri

Bulunmamakta

İmzası Bulunan Meclis Soruşturma Önergeleri

24/11/2014İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın ve 56 Milletvekilinin; 2013 yılında yapılan Seviye Belirleme Sınavı'nın iptaline ilişkin Ankara 18. İdare Mahkemesinin kararını uygulamadığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçuna uyduğu iddiasıyla Anayasa'nın 100'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 107'nci maddeleri uyarınca Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi

07/05/2013Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş ve 63 Milletvekilinin; Van'da 23.10.2011 tarihinde meydana gelen depremden sonra 09.11.2011 tarihinde meydana gelen diğer depreme kadar bazı binalarda hasar tespiti yaptırılmadığı, halkın deprem bakımından riskli binalara girmemesi yönünde uyarılmadığı, ildeki kamuya açık binalarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığı ve bu eylemlerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi

01/10/2012Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 111 Milletvekilinin; bazı milletvekillerinin yargılanmaları ve dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargıya talimat verdiği, yargıya müdahale ederek yürütme erkini ölçüsüz ve hukuk tanımaz biçimde kullandığı, Anayasa'nın 2'nci, 9'uncu ve 138'inci maddeleriyle bağdaşmayan bu eyleminin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma, 277'nci maddesinde düzenlenen yargı görevi yapanı etkileme ve 288'inci maddesinde düzenlenen adil yargılamayı etkileme suçlarına uyduğu iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi

 

İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

27/11/2013Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 26 Milletvekilinin, sosyal yardım ve dayanışma vakıfları aracılığıyla yapılan yardımlardaki keyfi uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

22/01/2013Bolu Milletvekili tanju Özcan ve 22 Milletvekilinin, Uğur Mumcu ve diğer faili meçhul cinayetlerin araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

16/01/2013Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 Milletvekilinin, Eski hükümlülerin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

15/08/2012Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 27 Milletvekilinin, artan boşanma oranlarının gerekçelerinin ve boşanma sonucu çocukların karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

04/07/2012Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 20 Milletvekilinin, Belediye Kanununun 11. maddesi kapsamında belediyelere dâhil edilen köylerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

12/06/2012Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 Milletvekilinin, süt ve süt ürünleri sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

07/06/2012Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 21 Milletvekilinin, Bolu ve Düzce'de olası bir depremin meydana getireceği hasarların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

31/05/2012Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 19 Milletvekilinin, elma üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

18/04/2012Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 19 Milletvekilinin, çiftçilerin kredi borcu nedeniyle yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

07/03/2012Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 Milletvekilinin, patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 

07/03/2012Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 27 Milletvekilinin, organ nakli konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 

02/03/2012Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 21 Milletvekilinin, Bolu'da yapılan HES'lerin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 

15/02/2012Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 25 Milletvekilinin, dericilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 

31/10/2011Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 Milletvekilinin, orman köylüleri ve ormancılık kooperatiflerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 

26/10/2011Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 26 Milletvekilinin, beyaz et sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi

İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

06/02/2015Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 25 Milletvekilinin, gümrüklerde yaşanan sorunların ve gümrük antrepolarının denetimleri ile ilgili olarak yapılan mevzuat değişikliklerinin yarattığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

04/02/2015Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 22 Milletvekilinin, artan işsizliğin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

04/02/2015İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan ve 23 Milletvekilinin, Emek Sinemasının aksine mahkeme kararına rağmen yıkımına devam edildiği iddiasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

04/02/2015Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 24 Milletvekilinin, Türkiye Diyanet Vakfı'nın olanaklarının yöneticilerinin özel kullanımına tahsis edilip edilmediği ve vakıf faaliyetlerinin iktidar partisinin politikasına paralel olarak yürütülüp yürütülmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

04/02/2015Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 Milletvekilinin, ASELSAN çalışanlarının ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

04/02/2015 İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel ve 22 Milletvekilinin, TRT yayınlarının tarafsızlık ve eşitlik ilkelerini ihlal edip etmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

… Toplam 154 adet

İlk İmza Sahibi Olduğu Gensoru Önergeleri

Bulunmamakta

İmzası Bulunan Gensoru Önergeleri


01/10/2012İzlemekte olduğu dış politikanın tehlikeli ve gerçeklerden uzak olduğu, ulusal çıkarlarla bağdaşmadığı ve yasama organı ile halktan gizlendiği iddiasıyla 

22/11/2012Devlet eliyle yapılması gereken bor tuzlarının aranması ve işletilmesi işlerini ihale ile özel şirketlere yaptırdığı ve bu ihalelere kamu ihalelerine katılması yasaklı kişilerin katılmasına izin verdiği iddiasıyla 

20/11/2013Türk sporundaki doping olaylarının engellenmesinde yetersiz kaldığı ve üzerine düşen görevleri yerine getirmediği iddiasıyla 

27/01/2015Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve 20 milletvekilinin; Soma maden sahasında rödovans ve hizmet alım sözleşmeleri ile çalışan firmaları kolladığı, bu firmalara işlerin ihalesiz ve usulsüz verilmesini sağladığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi

Genel Kurul Konuşmaları

Toplam 96 kez Bolu ve değişik konularda söz alıp meclis kürsüsünde konuşma yaptı.

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Biz Bolulular (www.bizbolulular.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar (1)

  • duyguartam
    duyguartam
    3.05.2012 10:15

    kars kadar meşhur degil

Mobil Uygulamalarımız

IOS UygulamamızAndroid Uygulamamız