Ercoşkun iş mi üretiyor laf mı ?

  • 17.02.2015 00:00

 

12 Haziran 2011 de yapılan seçimden sonra ,

Ak Parti’den 2, CHP’den 1 milletvekili  Ankara ‘da ilimizi temsil etmeye başladı.

Yıl 2015 ve Haziran’da yeni bir seçim var .

Temsil yetkisini verdiğimiz vekillerin meclis performansları acaba nasıl ?

İş mi üretmişler yoksa laf mı ?

İlk yazı Ak Parti milletvekili Ali Ercoşkun’a ait.

***

2011 seçimlerinden sonra Milletvekili olarak Ankara’ya giden Ercoşkun Meclis çatısı altında farklı komisyonlarda görevler aldı .

Dış işleri komisyonu üyesi ,

Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda sözcü ,

Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi Ekonomi Komitesinde de iki dönem Başkanlık görevi verildi .

Ayrıca komşu il Zonguldak’ında il koordinatörü oldu ,

Meclis tutanaklarına yakından baktığımda ise laftan çok iş ürettiğini görüyorum.


Ali Ercoşkun YASAMA FAALİYETLERİ

 

İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

21/12/2012 Elektrik Piyasası Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

02/04/2012 Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

09/12/2014 Türkiye Cumhuriyeti Devleti Resmi Armasının Belirlenmesi Hakkında Kanun Teklifi

9/12/2014 Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazaların Kuruluş ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun Teklifi

14/10/2014 Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

10/09/2014 Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

18/06/2014 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

02/06/2014 Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

17/02/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 3/02/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

31/01/2014 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

07/01/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

02/10/2013 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

14/06/2013 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

10/05/2013 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

07/05/2013 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

18/04/2013 Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

21/12/2012 Elektrik Piyasası Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

11/12/2012 Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

18/10/2012 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

27/09/2012 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

19/06/2012 Harp Akademileri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

18/06/2012 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

31/05/2012 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

24/05/2012 Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

02/04/2012 Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

01/10/2011 Trafik güvenliği hizmetleri çalışmalarına ilişkin Diğer Bilgiler

01/10/2011 Egzoz emisyonlarının azaltılması çalışmalarına ilişkin

01/10/2011 Karayolu yapımı amacıyla istimlak edilen arazilerin bedellerinin ödenmesine ilişkin

01/10/2011 Sera gazı emisyonlarının azaltılması çalışmalarına ilişkin

01/10/2011 Uluslararası taşımacılıkta karşılaşılan sorunları çözmek için yapılan çalışmalara ilişkin

01/10/2011 Otoyol projelerine ilişkin İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

20/10/2011 Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ve 22 Milletvekilinin, terör olaylarında yaşanan artış ve terörle mücadele konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi İmzası Bulunan Meclis Soruşturma Önergeleri

19/03/2014 Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve 85 Milletvekilinin; 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren yasadışı yollarla elde edilmiş veya gizlilik çerçevesinde yürütülen bir soruşturmaya ait olduğu iddia edilen bir kısım bilgiler üzerinden atfedilen ithamlara konu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçu ile Türk Ceza Kanunu'nun 255'inci maddesinde düzenlenen nüfuz ticareti suçuna uyduğu iddialarıyla İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış, Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ile Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi

 

İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

19/03/2014 Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve 85 Milletvekilinin; 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren yasadışı yollarla elde edilmiş veya gizlilik çerçevesinde yürütülen bir soruşturmaya ait olduğu iddia edilen bir kısım bilgiler üzerinden atfedilen ithamlara konu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçu ile Türk Ceza Kanunu'nun 255'inci maddesinde düzenlenen nüfuz ticareti suçuna uyduğu iddialarıyla İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış, Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ile Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi

 

İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

27/06/2013 Ak Parti Grubu adına Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve 146 Milletvekilinin, 27 Mayıs 2013 tarihinde Taksim Gezi Parkında başlayan ve kamu düzenini bozucu bir nitelik kazanan olayların tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

07/05/2013 Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar ve 79 Milletvekilinin, inşaat sektöründe çalışan işçilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

12/02/2013 Bursa Milletvekili Hüseyin ŞAHİN ve 69 milletvekilinin, mobilya sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

07/11/2014 Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 23 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşulları ve bu konudaki tüm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

16/05/2014 Manisa Milletvekili Recai Berber ve 34 Milletvekilinin, Soma'da meydana gelen maden kazasının araştırılması ve sektördeki sorunların araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

16/05/2014 Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun ve 56 Milletvekilinin, 13 Mayıs 2104 tarihinde Manisa'nın Soma ilçesindeki Soma Linyitleri İşletmesine ait ve özel sektörce işletilen maden sahasında meydana gelen kazanın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

28/02/2013 İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak ve 104 Milletvekilinin, Türk sporunda yaşanan doping sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

16/01/2013 Ak Parti Grubu adına Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve 135 Milletvekilinin, yasadışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

04/04/2012 Ak Parti Grubu adına Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve 120 Milletvekilinin, darbeler ve muhtıraların toplumsal, siyasal, ekonomik ve hukuki alanlardaki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi

 

Genel Kurul Konuşmaları

23/10/2014 Siyasi parti önerilerine ilişkin

11/12/2014 -Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarıları

13/01/2014 -Temel Kanun Tasarıları

04/02/2015 -Temel Kanun Tasarıları

11/04/2012 Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın gündem dışı konuşmasında Bolu ile ilgili dile getirdiği bazı hususlara ilişkin

16/04/2013 Kutlu Doğum Haftası'na ilişkin

09/05/2013 İzzet Baysal'ın Bolu'ya yaptığı hizmetlere ilişkin

23/05/2013 Bolu Göynük'te tertip edilecek Akşemseddin'i Anma programına ilişkin

12/12/2013 2014 Yılı merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı ile 2012 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanunu tasarısı

07/12/2011 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükûmeti arasında hava ulaştırma anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı

14/06/2012 Bolu’daki gelişmelere ilişkin

03/07/2012 Bolu Bahar Şenliklerine ilişkin

02/10/2012 Bolu İli Göynük İlçesi Aşağıkınık Köyünde meydana gelen yangına ilişkin

11/02/2014 Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle

AYRICA , değişik tarihlerde siyasi parti grup önerileri ile ilgili olarak toplam 47 kez söz alınıp konuşma yapmış.

Bir sonraki yazımızda Ak parti  Milletvekili Fehmi Küpçü’nün meclis performansını inceleyeceyiz.

Saygılarımla.

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Biz Bolulular (www.bizbolulular.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar (1)

  • Ümit Turpcu
    Ümit Turpcu
    25.04.2012 11:46

    Bir gün...:) Teşekkür ederim güzel gençler... Sizlerden bu güzel yorumları almak çok değerli...

Mobil Uygulamalarımız

IOS UygulamamızAndroid Uygulamamız