KADIN OLMAK

  • 10.03.2012 00:00

 

Aradan bir yıl geçmiş.

Kadınlarımızı ve toplumdaki yerini kaleme almışız.

Şöyle bir okudum da değişen pek bir şey yok .

İyi niyetli adımlar atılmaya çalışılıyor ama .

Ne kadar etkili olduğu tartışılır.

Dönüp bakacak olursak bir sene geriye

Neleri kaleme almışız hatırlayalım hep birlikte.

***                    ***                     ***

İçinde bulunduğumuz hafta " Kadın" konuşuluyor

Kadın nın toplumdaki yeri anlatılıyor ve

 "Bir elmanın diğer yarısı" ,

"İnsanoğlu" kavramının iki vazgeçilmezi ,

"Hayatın ta  gerçeği" olduğu ifade ediliyor.


Bu gün bu  sözleri söyleyen" Kadınlar" onları alkışlayan " Erkekler"

Yani bir terazinin iki kefesi .

Olması gereken her ikisininde dengeye gelmesi.


Geçmiş tarihe şöyle bir baktım, denge çok şaşmış.

Bir çok toplum Kadın ı değersiz  "Öteki"   yapmış.

Meğer   "Oku" emrinden sonra İtibar başlamış.

Fakat o tarihten buyana iyi  "Oku" yamayanlar itibarsızlaştırmaya çalışmışda  ,çalışmış.


***            ***             ***


Tarihe hepberaber bir göz atalım

Farklı toplumlarda "kadın" olmak neymiş anlayalım.


ESKİ YUNAN'DA KADIN OLMAK


İnsan üzerinde bir yük

Yegane amacı kadın hizmetçi olarak evde hizmet etmekle

Kadın pistir, şeytani varlıklardan biridir

Yasal açıdan bir eşyadır, çarşıda alınıp satılabilinir

Medeni haklardan yoksundur, hürriyeti elinden alınmıştır

Miras hakkı yoktur

Erkeğin izni olmadan kadın kendi malını harcama yetkisi yoktur

Boşama yetkisi yalnız erkeğe verilmiştir

Yangın ve yılanın sokmasının bir çaresi vardır, fakat kadının kötülüğünün çaresi yoktur

Eflatun, "Kadın elden ele orta malı olarak gezmeli"

Aristo, "Kadın yaratılışta yarı kalmış bir erkektir."

Yunan mitolojisinde ilk kadının ismi "Pandora"dır. Topraktan ve sudan yaratılmıştır. İnsanın başına gelen tüm bela ve felaketlerin sebebi bu kadındır. O, kötülüklerin kalpalı olduğu kağağı açmış ve bütün müsübet ve felaketleri dünyaya yaymıştır.

Fahşelerin evleri siyaset, sanat ve edebiyat merkezleri halindeydi.

Sanat adına çıplak heykeller ve aşk tanrıçaları yapılırdı.


ESKİ ROMA'DA KADIN OLMAK


Babanın kendi kız ve erkek çocuklarını ailesine kabul etme mecburiyeti yoktu. Çocuk doğumdan sonra, babasının ayakları önüne bırakılır, baba eğer onu kucağına alırsa çocuğu kabul etmiş sayılırdı. Kaldırmazsa onu kabul etmediği anlamına gelirdi.

Çocuk erkek ise isteyen onu alıp götürürdü, kız ise açlık ve susuzluktan ölüp giderdi.

Aile reisi çocuklarından dilediğini satar, istediğini aileden ihraç ederdi

Koca isterse karısını öldürebilirdi

Boşanma sistemi 520 yılına kadar bilinmiyordu

Kadınlar vatandaş değildir.


ESKİ HİND'DE KADIN OLMAK


Kadın köledir

Kadın kocası öldüğü zaman hayat hakkı yoktu, o gün ölmeliydi

Kadın 17.yüzyıla kadar kocasının cesediyle beraber yakılırdı.

Tanrıların hoşnut edilmesi için kadın kurban edilirdi

Hind hukukuna göre felaket, tayfun, ölüm, cehennem, zehir, ejderha, ateş hiç bir zaman kadından daha kötü değildir.

Buda: "Eğer kadınları dinime kabul etmeseydim Budizm çok uzun zaman temiz bir şekilde devam ederdi. Bugün artık bu dinin uzun zaman yaşayacağını zannetmiyorum. Zira bu dine kadın girmiştir."(Edyanu'l Hind 72)


ESKİ MISIR'DA KADIN OLMAK


Firavunlar devrinde kız kardeşlerle evlenirdi. Firavunlar tahtlarını başkalarıyla paylaşmamak için çoğu kez kız kardeşleriyle evlenmişler. Mısır halkı da Firavunlar gibi yapmışlardır.


BABİL'DE KADIN OLMAK


Kadın evcil hayvanlar mesabesindedir

Biri bir adamın kızını öldürdüğü zaman o da kızını diğerine teslim ederdi. Teslim alan kişi kendi malı gibi kullanır isterse öldürürdü.


ESKİ İRAN'DA KADIN OLMAK


Mecusilerin devrinde kız kardeş ve anne gibi kan yakınlığının bir saygınlığı yoktu. Onlar kız kardeşleriyle evlenir ve bunu da teşvik ederlerdi.


ESKİ RUSYA'DA KADIN OLMAK


Erkek ve kadına farklı hukuki muamele yapılırdı.

Fuhuş yapan, zina eden kadına çok ağır ceza verilirdi .Cinsel organları oyularak çıkarılırdı. Erkeklere böyle bir ceza verilmezdi.


ESKİ ÇİN'DE KADIN OLMAK


Kadın insan değildir.

Kadınlara isim verilmezdi, numara konulur, iki üç diye seslenilirdi.

Kız çocukları uğursuzluk sebebidir.


YAHUDİLİKTE KADIN OLMAK


Devamlı günah işleme eğilimi olan bir yaratık olarak görülür, kadın aldatıcı bir put olarak adlandırılır. Yahudiler Hz .Adem ve Havva'nın hikayesini anlatırlar. Onlara göre Hz. Adem Allah'a itaat ettiği için cennette mesut bir şekilde yaşıyordu. Fakat karısı Havva yasak meyveye yemesi için Onu tahrik etti, onu kandırdı ve cennetten çıkardı. Sonra Allah Havva'ya şöyle dedi: "Sana hamilelik acısı vereceğim. Sancılanarak bebek doğuracaksın. Sen daima kocana karşı eğilimli olacaksın. O sana hükmedecek. Yahudiler, bu efsaneden dolayı kadını lanetlemiş bir yaratık olarak kabul ediyorlardı. Yunan ve Hıristiyan mitolojisinde de böyle bir olay geçer.

  

HRİSTİYANLIKTA KADIN OLMAK


Hıristiyanlığın kadınlara karşı davranışı Yahudilikten daha kötü olmuştur. Hıristiyanlığa göre kadın şeytanca kötülüklere kapı açar, erkeği yasak ağaca götürür, Allahın emirlerini çiğner ve erkeğin ahlakını bozar. kadın günahın anası; fesat ve fitnenin kaynağıdır. Onun mevcut olması utanılacak bir durumdur. Kadın, günahın, ahlaksızlığın, ruhi ve manevi alçaklığın canlı bir heykeli olarak görülür.
Hıristiyan aziz Tertolyan diyor ki: Kadın, şeytanın insan nefsine giriş kapısıdır. Allahın yasalarını iptal eden Allah'ın çehresini bozan iğrenç bir mahluktur.

 

 

İSLAMİYETTE KADIN OLMAK

 

İslamiyet’te kadın,  insan olma açısından erkek gibidir.

Yüce kuran dan ayetler açık ve net 

 

"Ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan Rabbinizden korkun"(Nisa süresi 24)


 "Erkek ve kadından kim inanmış olarak bir iyilik yaparsa onu hoş bir hayatla yaşatırız. Ahirette ise onların ücretini yaptıklarının en güzeliyle veririz." (Nahl Suresi 97)


"Rableri onlara karşılık verdi : Ben sizden erkek kadın, hiçbir çalışanın işini zayi etmeyeceğim. Hep birbirinizdensiniz." (Al-, İmran Suresi 195)


" Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaate devam eden erkekler ve itaate devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar. Allah'a gönülden saygılı erkeler ve saygılı kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar, işte bunlar için bağış ve büyük bir mükafat hazırlanmıştır." (Ahzab Suresi 35)
 

"Erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları bir derece daha fazladır." (Bakara Suresi 228)


"Onlardan birine kız müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir, kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı milletinden gizlenirdi. Onu utana utana tutsun mu, yoksa toprağa mı gömsün! Ne kötü hükmediyorlar."(Ahzab Suresi 58-59)


"Kız çocuğun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman" (Tekvir suresi 8-9)


"Beyinsizlikleri yüzünden, körü körüne çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği nimetler, Allah'a iftira ederek haram sayanlar mahvolmuşlardır; onlar sapıtmışlardır, zaten doğru yolda da değillerdi." (Enam Suresi 140)


"Erkeklere kazandıklarından bir pay, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır."(Nisa Suresi 32)


"Biz insana, ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. anası onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu."
(Ahkaf Suresi 44)

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Biz Bolulular (www.bizbolulular.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Nöbetçi Eczaneler

Resmi İlanlar

Mobil Uygulamalarımız

IOS UygulamamızAndroid Uygulamamız