• 25.12.2011 00:00


          21 Aralık Çarşamba günü Kalıcı Konutlarda bir törendeydik. Bu tören BEHDER (Bolu El İşi Hatıraları Derneği) tarafından düzenlenmişti. Düzenlenme amacı ise, İş-Kur, Bolu Belediyesi ve Çıraklık Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “pasta yapımı yardımcılığı” kursunu bitiren kursiyerlerin sertifikalarının verilmesiydi.

            Törene katılanlar arasında ben de bulunuyordum. Orada bulunurken sadece o anda olup bitenler yoktu zihnimde. Aylar öncesinde BEHDER Genel Koordinatörü Güler BURKUCU ile konuştuklarımız da canlanmıştı zihnimde.

            Güler Hanım, aylar öncesinde, BEHDER faaliyetlerinde çalıştıracakları kişilerin sigortalılık durumları hakkında bilgi almak için gelmişti. Bu kişilerin sigortalılığı nasıl sağlanacak, primleri ne kadar olacak gibi sorular yöneltti. Görüşme yaptığımız tarihte pek çok konuyu kapsayan namı diğer meşhur Torba Yasa yürürlüğe girmişti. Torba Yasanın içinde olan düzenlemelerden birisi de sigorta prim teşviklerini içeren maddelerdi. Bu düzenlemeler hakkında bilgi verdikçe Güler Hanımın yüzü gülüyordu.

            İşe yeni başlayan bayanların en az atlı aydan başlayarak şartlarına göre kırk sekiz aya kadar işverenlerce ödenecek sigorta primlerinin işverenlere ait kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağını öğrenmişti. Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuz altı ay süreyle teşvik uygulandığını da yine bu konuşmamızda öğrenmişti.

            O günden bu güne gelindiğinde Güler Hanım boş durmamış ve BEHDER eliyle çalıştırılacak kişilerin, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına katılımını sağlamış ve bu kişileri otuz altı ay süreyle teşvik kapsamına alacak şartları yerine getirmişti.

            Hem bu anlattıklarım dolayısıyla hem de BEHDER bünyesinde yaptıkları güzel çalışmalardan dolayı Güler Hanımın şahsında emeği geçen tüm BEHDER çalışanlarını tebrik ediyorum.

            Sözümü şu atasözüyle bitireyim: Sabırla koruk helva, dut yaprağı atlas olur.