• 2.12.2011 00:00

 

                2010 yılında Anayasamızın 20 nci maddesinde değişiklik yapılana kadar, sigortalılarımızın sosyal güvenlik verileri (hizmet dökümü bilgileri, aylık bilgileri, aylık değişiklik bilgileri gibi bilgiler) kişilerin kullanımına açıktı.

                Anayasamızda yapılan “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir…” düzenlemesinin yapılmasıyla www.sgk.gov.tr adresinde yer alan kişisel bilgiler, şahısların kullanımına kapatılmış ve www.turkiye.gov.tr adresine taşınmıştır. Kişiler PTT’den aldıkları şifrelerle bu bilgilere ulaşabilmişlerdir.

                Geçen zaman içinde, vatandaşlara ait bilgilerin www.sgk.gov.tr internet sitesi adresinden erişime kapatılmasının ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlar görüldükçe, bilgiye pratik bir şekilde ulaşmanın Anayasa’ya da uygun yolu araştırılmış, SGK’nca yapılan çalışma sonucunda; kişilerden alınacak “Kimlik Gizleme” talebine istinaden müracaat edenler haricinde, SGK’nca belirlenen konularla sınırlı kalmak kaydıyla kişisel bilgilerin, şahısların ve Kurumların kullanımına açılması kabul edilmiştir.

                Kişisel bilgilerin görüntülenmemesine ilişkin talebi olan kişilerin bizzat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinin Rehberlik ve Danışma Servislerinden temin edecekleri formları alarak, “sosyal güvenlik verilerimin sorgulanmasının aktif ya da pasif hale getirilmesini talep ediyorum” içerikli dilekçeyi doldurup imzalayarak aynı servise teslim etmeleri yeterli olacaktır. 

                Gizlesek mi iyi olur? Gizlemesek mi iyi olur? Diye soranlar varsa; Gizleme dilekçesi verenler, PTT’den alacakları şifre ile www.turkiye.gov.tr adresinden kendi sosyal güvenlik verilerini inceleyebileceklerdir. İşyerlerinde, Aylık Prim Hizmet Belgelerinin sigortalıların görebileceği bir yere asılması sorumluluğu da kaldırıldığından, sigortalılığın devam edip etmediğini kişiler sürekli merak edeceklerdir. Emekli olanlar, aylık bilgilerine de yine bu yolla ulaşabileceklerdir.

                Gizleme dilekçesi vermeyenler ise www.sgk.gov.tr internet sitesi adresinden TC Kimlik No, Baba Adı, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe, Cilt No, Aile Sıra No gibi sadece kişinin bilebileceği sorularla bilgiye ulaşabilecektir. Sözün özü, kişisel bilgiler zaten kişiye özgü hale gelecektir. Suistimal edilme ihtimali çok düşük olacaktır.

                Yeni uygulama www.sgk.gov.tr internet sitesi adresinden 15.12.2011 tarihinden itibaren aktif hale getirilecektir.

                Takdir sizlerin.