Bolu’da gösteri ve yürüyüş alanları belli oldu

2023 yılında toplantı, gösteri yürüyüşü, afiş ve pankart asılabilecek yerlerle ilgili güzergahlar ile afiş ve pankart asılacak yerler belirlendiğini duyurulurdu.

Bolu’da gösteri ve yürüyüş alanları belli oldu
17.01.2023 - 19:32
Kaynak: Haber Merkezi

Bolu Valiliği tarafından Polis Sorumluluk Bölgesinde yer alan Meydan, Cadde ve Sokak isimlerindeki değişiklikler nedeniyle 2023 yılında toplantı, gösteri yürüyüşü, afiş ve pankart asılabilecek yerlerle ilgili güzergahlar ile afiş ve pankart asılacak yerler belirlendiğini duyurulurdu.

Bolu Valiliği, 2023 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahı yerleri ile afiş ve pankart asılacak yerleri açıkladı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Temel hak ve özgürlüklerden olan, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının özgür bir ortamda Anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması gerektiği ifade edildi.

Sivil toplum kuruluşlarıyla tüzel kişiliği bulunmayan diğer oluşumların ve gerçek şahısların itibar edecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarının tespit edilmesi belirtilen açıklamada; “İlimiz sınırları içerisinde ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergâhı, toplantı alanı, dağılma güzergâhları ile afiş ve pankart asılacak yerler, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. maddesi ve bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi uyarınca Valilik Makamının 12/01/2023 gün ve 24235 sayılı onayı ile uygun görülmüş olup; söz konusu alanlarla ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

İlan olunan bu karar ve tedbirlere uymayan, tatbik ve icrasına muhalefet eden, müşkülat gösteren veya riayet etmeyenler hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun ilgili maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 42. maddesi uygulanacaktır.

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. ve 26. maddeleri gereğince tespit ve ilan olunur” denildi.

BOLU MERKEZ 1 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGAHI

İlk Toplanma Alanı: İhsaniye Mahallesi- 19 Mayıs Sokak-Atatürk Stadyumu yanı.

Yürüyüş Güzergâhı: Konuralp Caddesi-Stadyum Caddesi-Parti Sokak, İzzet Baysal Caddesi.

Miting (Açık Hava Toplantısı) Alanı: Demokrasi (Belediye) Meydanı veya Bankalar Meydanı.

Kapama Noktaları ve Dağılım istikameti: Konuralp Caddesi ve İzzet Baysal Caddesi Miting Alanının Batısı Kapama Noktası, Dere Sokak, İsmet Paşa Caddesi, İzzet Baysal Caddesi, Taşhancılar Caddesi dağılma istikameti.


Editör: E. Candan