Vali Ümit ;Belediye yetkilileri izinsiz hareket etmiştir

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Gazipaşa İlkokulu için yapı test sürecinin devam ettiğini belirterek, “Gazipaşa İlkokulu binası ve yerinin intifa hakkı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait olmak kaydıyla mülkiyeti Belediye tarafından İl Özel İdaresine tescil edilmesi gerekmektedir. Gerekirse yargı yoluna başvurularak Okulun ve öğrencilerimizin hakları korunacaktır” dedi.

Vali Ümit ;Belediye yetkilileri izinsiz hareket etmiştir
16.02.2022 - 11:27
Güncelleme 16.02.2022 - 11:32
Haber Merkezi

Bolu’nun tarihi Gazipaşa İlkokulu için Bolu Belediyesi tarafından yaptırılan karot incelemesi sonucunda, okulun çökme riski olduğu ifade edildi. Söz konusu gelişme sonrasında okulda eğitime ara verilirken, Bolu Valisi Ahmet Ümit de okulla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığının daha önce okul için güçlendirme ve yıkım isteği olmadığını hatırlatan Ümit, “İlimiz genelindeki ilk ve ortaöğretim okulları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karot incelemesi yaptırılmak suretiyle depreme dayanıklılık testine tabi tutulmuş ve test sonuçları 03.03.2020 tarihinde Valiliğimize gönderilmiştir. Söz konusu raporda hangi okullarımızın güçlendirilmesi ve hangi okullarımızın yıkılıp yeniden yapılması konusunda gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bakanlık’tan alınan bu bilgiler çerçevesinde yine Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak 2020 ve 2021 yıllarında 27 okulumuzun güçlendirilmesi yapılmıştır. Bazı okullarımızın güçlendirme ihaleleri 2022 yılında yapılmak üzere gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. Gazipaşa İlkokulu, Milli Eğitim Bakanlığının bildirdiği güçlendirmeye tabii okullar içerisinde bulunmamaktadır” dedi.

Bolu Belediyesinin izinsiz karot incelemesinin eksik olduğunu ve yeni bir inceleme sürecinin başladığını aktaran Ümit, “Bununla beraber İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bilgisi ve izni dışında Belediye tarafından Gazipaşa İlkokulunda karot alındığı, inceleme yapıldığı ve incelemenin de teknik olarak eksik yapıldığının Valiliğimizce anlaşılması üzere tedbiren okul boşaltılmış. Velilerimizin ve öğrencilerimizin sıkıntı ve taleplerini biliyoruz. Saygıyla da karşılıyoruz. Buna göre; Gazipaşa İlkokulu’nun depreme dayanıklılık testinin yapılması çalışmaları sürmektedir. Test sonucuna göre hareket edilecektir. Binanın standartlara uygun olduğu görülür ise eğitim-öğretime devam edilecek, güçlendirilmesi gerekirse güçlendirme yapılacak, yıkılması gerekirse yıkılıp yeniden yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Okul arazisiyle ilgili hükümleri okuyan Ümit, “Bolu Belediye Meclisi tarafından Gazipaşa İlkokulu binasının bulunduğu arsanın belediyeye bedelsiz olarak devredilmesi kaydıyla halen Gazipaşa Ortaokulu‘nun bulunduğu 7 bin 500 metrekare arsanın bu okula tahsis edilmesine karar verildiği anlaşılmıştır. Bu mümkün değildir. Çünkü 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu‘nun 7. bölümünün 62. maddesinde: Kanunun yürürlüğe girdiği 1961 yılından itibaren ‘İlköğretim okullarına tahsis edilmek üzere komisyonlarca belirlenen; Devlete, İl Özel İdaresine, Belediyeye veya Köy Tüzel Kişiliğine ait araziler, miktar ve mevkiini gösteren tutanak ile Maliye Bakanlığı’na (Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne) gönderilir. İlgili makamın tasdiki ile bu arazi parasız olarak okula tahsis olunur’ denilmektedir. Ayrıca geçici 7. maddede: ilköğretim kurumlarına tahsis olunan arsalar, intifa hakkı Millî Eğitim Bakanlığı’na ait olmak üzere bulundukları yerlere göre bedelsiz olarak köy tüzel kişiliğine veya İl Özel İdaresi’ne tahsis edilir ve tapuya tescil edilir” diye konuştu.

Okul arazisinin, Milli Eğitim Bakanlığına ait olmak şartıyla İl Özel İdaresine verilmesi gerektiğini dile getiren Ümit, gerekirse yargı yoluna başvuracaklarını ifade ederek, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın muvafakati olmadan bu arazi ya da binalar satılamazlar. Başka hizmetlere de tahsis edilemezler’ denilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’na görüş sorulmuş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2009 yılında mevcut ilkokulun arsasının devredilmesinin uygun olmadığı belirtilmiştir. Belirtilen gerekçelerle Gazipaşa İlkokulu’nun bulunduğu arsa ilköğretim okuluna tahsis edilmiş ve İl Özel İdaresi adına tescil edilmiş bir arazi olması gerekirken fiili olarak yaklaşık 53 yıldır kullanılmakta ise de her nasılsa bu tahsis ve tescil işleminin yapılmadığı anlaşılmıştır. Buna göre Gazipaşa İlkokulu binası ve yerinin intifa hakkı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait olmak kaydıyla mülkiyeti Belediye tarafından İl Özel İdaresine tescil edilmesi gerekmektedir. Aksine davranış yasal olamaz. Gerekirse yargı yoluna başvurularak Okulun ve öğrencilerimizin hakları korunacaktır” şeklinde konuştu.


Editör: E. Candan