Hiçbir kural Tanımayan İsrail hakkında temel bilgiler

  • 19.07.2014 00:00


Bu yazıya komplo teorisi, yalan-dolan, iftira, abartı, propaganda, hurafe diyenler çıkabilecektir.

 

Yasalar çerçevesinde kalarak, çok tehlikeli olabilecek bilgilere yanaşmadan yani zülf-ü yare pek dokunmadan, dünyayı algılama derdinde olan 15-30 yaş arası genç kuşaklar için birkaç bilgi sunmak istiyorum. Bu bilgileri 25-30 yıllık okumalar sonucunda topladım.

 

* İsrail’in ne olduğunu tam anlamak için Aytunç Altındal, Erol Mütercimler, Erol Bilbilik, Banu Avar, Attila İlhan, Erol Manisalı, Mehmet Şevket Eygi, Nihat Genç, Oktay Sinanoğlu, Uğur Mumcu, Necip Hablemitoğlu, Yiğit Bulut, Fehmi Koru, Soner Yalçın, Yalçın Küçük, Erol Manisalı, Necati Doğru, Melih Aşık, İlber Ortaylı, Mehmet Barlas, Cengiz Çandar, Mehmet Yakup Yılmaz, Hasan Karakaya, Abdurrahman Dilipak, Cengiz Özakıncı, Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu, Taha Akyol, Ergun Göze, İhsan Eliaçık, Süleyman Ateş, Bayraktar Bayraklı, Abdülaziz Bayındır, Abdurrahman Küçük, Halil İnalcık, Tarık Zafer Tunaya, Oray Eğin, Serdar Arseven, Şahin Filiz, İlhan Arsel, Doğan Avcıoğlu, İlhami Soysal, Abdi İpekçi vb. gibi insanların yazdıklarına bakmak gereklidir.    

 

* Dünyanın önde gelen medya kuruluşları (CNN, Fox, Bloomberg, Reuters, AFP vb.) Yahudi işinsanlarının kontrolü altındadır. Robert Murdoch adlı İngiliz kökenli, Avustralyalı Yahudi milyarderin 200 kadar gazete, dergi, TV ve web sitesi vardır. Bu yayınların hiç birisinde Yahudileri eleştirecek bilgi yer almaz.

 

* Davos Forum, Bilderberg, B’nai Birth, Lions, Liones, Rotary, Rotaract, Inner Wheel, Round Table vb. gibi derneklerin, örgütlerin, vakıfların üst yönetim kadroları Yahudilerden oluşmaktadır.  

 

* ABD’de bulunan sinema ve TV sektörünün oyuncularının, figüranlarının, yönetmenlerinin, yapımcılarının tamamına yakını Yahudilik dinine mensuptur.

 

* 2001 yılında, ABD’de bulunan İkiz Kulelere uçakla yapılan saldırı tamamen senaryodur. Saldırıyı asla Müslümanlar yapmamıştır. İslam ülkelerini kamuoyuna terörist olarak lanse etmek isteyen ABD derin devletinin planıdır. O gün iki kulede çalışan 3500 Yahudinin hiç birisi işe gitmemiştir. Saldırı bahane edilerek Afganistan, Irak işgal edilmiştir. Devasa kulelerin iki uçak ile un ufak edilmesi fizik kurallarına aykırıdır. Çarpmadan sonra kuleler uzaktan kumandalı bombalarla çökertilmiştir.

 

* Dünya çapında kitap yayıncılığı yapan büyük yayıncıların tümü Yahudi iş insanlarına aittir. Bu kurumlar kendi aleyhlerine olan kitapları basıp dağıtmak istemezler.

 

* Facebook, Google, Yahoo, Twitter gibi büyük web sitelerinin tümünün sahipleri Harvard Üniversitesi mezunu Yahudi çocuklarındır. İsrail’in bayrağı mavi-beyazdır. Facebook’ta aynı renklere sahiptir. 2 milyara yakın insanın en özel bilgileri Facebook aracılığıyla Yahudilerin eline geçmiştir.

 

* Objektif olan, gerçekleri yazan uzmanlara göre İsrail terörist, kural tanımayan, insan haklarına saygısı olmayan, kendi dininden olmayan kitleleri hayvandan aşağı gören bir yapıdır.

 

* Dünya çapındaki moda ağalarının, tasarımcıların, pazarlamacıların tümü Yahudidir.

 

* Türkiye’de 1 milyon kadar gizli (kripto) ya da açık Yahudi yaşamaktadır.

 

* Yahudilerin tümü katliamcı, soykırımcı, canavar değildir. Dünya üzerinde yaşayan 35 milyon kadar Yahudinin çoğu insani bakımdan vicdanlıdır. Yani bizim ortalama Yahudilerle hiçbir derdimiz yoktur. Düzeni bozan, ihlaller yapanlar aşırı sağcı, ırkçı, kafatasçı, çıkarcı, soyguncu, yönetime hakim olan Yahudileri eleştirmek lazım gelmektedir.

  

* ABD’nin son 100-150 yılda Türk topraklarına gönderdiği diplomat ve büyükelçilerin tümüne yakını Yahudi’dir.

 

* Birleşmiş Milletler örgütünde İsrail aleyhinde hiçbir karar çıkamamaktadır.  

 

* ABD’de İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, Almanya, Türkiye, Rusya, Suriye, Irak, Macaristan vb. gibi ülkelerden göç etmiş 5 milyon kadar Yahudi yaşamaktadır. Bu kitle üniversitelerin akademik kadrolarına, medyaya, finans sistemine, modaya, sinemaya, turizme, eğlenceye, havacılık sektörüne, reklam sektörüne, madencilik alanına, petrol işletmelerine, enerji şirketlerine, sigortacılığa hakim olmuşlardır.   

 

* İngilizce’de Jew, Yahudi demektir. Bu sözcük aynı zamanda tefeci, kazıkçı, dolandırıcı anlamlarına da gelmektedir.

 

* Afrika’daki zencileri Amerika’ya zorla götürüp en berbat koşullarda çalıştıranlar çoğunlukla Yahudilerdir. Çünkü onların inancına göre kendi ırkından olmayanlar hayvandan daha aşağıdır…

 

* ABD’nin merkez bankası (FED) özel bir banka olup 10 kadar Yahudi milyarder iş insanının kontrolündedir.  

 

* ABD’li ünlü sinema yönetmeni Spielberg Yahudileri haklı, masum, başarılı, akıllı, üstün gösteren filmleri yapma konusunda çok başarılıdır.

 

* Osmanlı Devleti 1492 yılında İspanya’dan kovulan Seferad ve Portekiz’den kovulan Eşkanaz Yahudilerine kuçak açmış onları kendi topraklarına yerleştirmiştir. Osmanlı’nın çökmesinde, finansal krize batmasında Yahudilerin çok etkisi vardır. (Bu konu çok tehlikeli noktalara gidecek yapıdadır. )

 

* 1898 yılında Osmanlı padişahı Abdülhamit’e başvuran Siyonist düşünceli Yahudiler Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin kurulmasını talep etmişler, buna izin verilirse devletin tüm borçlarını ödemeyi taahhüt etmişlerdir. Abdülhamit bu talebi red etmiştir. Ancak onların sözcüsü “Kabul etseniz de etmeseniz de 50 yıl içinde İsrail’i kuracağız” demiş ve tam 50 yıl sonra 1948’de devleti ilan etmişlerdir.     

 

* Bazı tarihçilere göre Kıbrıs adası 1571 yılında Yahudilere bir vatan oluşturmak için alınmıştır. Ancak bir çok Yahudi adaya göç etmeyi istemediği için plan gerçekleşememiştir. 1974 yılında Türk askeri adaya yeniden çıkarma yapmış ve Türkleri huzura erdirmiştir. Ancak son 40 yılda Yahudiler adanın topraklarını hissettirmeden satın almayı sürdürmüşlerdir.   

 

* Azerbaycan’ı yöneten ailenin kızlarının kocaları Yahudi’dir.  

 

* Profesör Muammer Aksoy, Anadolu’nun altı petrol denizidir dediği için Yahudilerin elinde bulunan petrol tekellerinin tetikçileri tarafından öldürülmüştür. Arap ülkelerindeki kuyulardan petrol çıkarmanın maliyeti 2-3 dolardır. Bu rezervler bittikten sonra Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki rezervler işletilmeye başlanacaktır. Güneydoğu’nun Türkiye’den kopartılmak istenilmesinin ana sebebi petrol kaynaklarına el koymaktır.   

 

* Dünyadaki en önemli 148 icadın 132 tanesinin bulucusu Yahudidir.

 

* Osmanlı döneminde bir çok ilimize Yahudiler tarafından kurulan Alyans İsrailit, Dame De Sion gibi okullar beyni yıkanmış aydınlar üretmede önemli görevler icra etmişlerdir. Büyük mason üstadlarından olan Celal Bayar Bursa’da bulunan Alyans İsrailit kolejinden mezundur. Nazlı Ilıcak ise Dame De Sion Lisesini bitirmiştir. Daha pek çok tanınmış insanımız onların okullarında okumuştur.

 

* Işık Üniversitesi ağırlıklı olarak ülkemizde yaşayan gizli ya da açık Yahudilerin çocuklarına hizmet verir. Şişli Terakki Lisesi, Robert Kolej, Boğaziçi Koleji gibi okullarda bir çok yönetici, işadamı ve siyasetçinin çocukları okumuştur/okumaktadır. Turgut Özal’ın çocukları bile bunların okullarında okumuştur…  

 

* Soner Yalçın’ın Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı / Efendi 1-2 adlı kitapları gizli ya da açık Yahudilerin Türk toplumundaki 400 yıllık faaliyetleri hakkında önemli bilgiler vardır.

 

* Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, Müslüman görünen ancak gerçekte Yahudi olan, Sabetay Sevi adlı hahamın peşinden giden 200 bin kadar kişinin ülkemizde yaşadığını, İslam dininin doğru öğrenilmesinin önüne geçmek için her türlü tuzağı kurduğunu 20 yıldır sıklıkla dile getirmektedir.

 

* İlhami Soysal ve Aytunç Altundal adlı araştırmacılar Yahudilerin etkin olduğu mason derneklerinin iç yapılarını deşifre eden önemli eserleri bizlere sunmuşlardır.

 

* 57 Müslüman ülkenin yıllık bilimsel makale üretimi 7 milyonluk İsrail’den daha azdır.

 

* Dünya üzerindeki Yahudi zenginlerin çoğu her yıl kazançlarının yüzde 10’unu İsrail’e bağışlamaktadırlar / vermektedirler.

 

* İsrail’in istihbarat örgütü MOSSAD çok güçlü bir ağa sahiptir. Her ülkede operasyon yapabilecek güçtedir.

 

* Yahudi lobileri para, tehdit, tuzak, şantaj enstrümanlarını kullanarak dünya siyasetinde çok etkindir.

 

* Bazı tarihçiler Hitler’nin en büyük finansal destekçilerinin Yahudi işadamları olduğunu, Avrupa’dan Filistin topraklarına göç etmek istemeyen tuzu kuru Yahudiler’i göçe zorlamak için Hitler’e bazı kötü işler yaptırdığını öne sürerler.  

 

* İslam dininin bazı mezheplerine, tarikatlarına, cemaatlerine sızan Yahudilerin dinimizi bozduğu, saptırdığı üzücü bir gerçektir.

 

Konu çok uzun. Gerisini siz araştırınız.

 

Ali Özdemir

www.aliozdemir.net

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Biz Bolulular (www.bizbolulular.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar (1)

  • Muhterem Duman
    Muhterem Duman
    5.04.2012 00:56

    insanlık tarihine baktığınız zaman Allahütalanın hak dinine savaş açanlar ancak zalimlikleri ile anılmışlar ve helak olmuşlardır,hak herzaman batıla galip gelmiştir firavunda ayette bildirildiği üzere ingilterede müzede sergilenmektedir inananlar içinde cennet ucuz değil.su akar yolunu bulur herkez görevini yapacak sabreden derviş muradına ermiş.

Nöbetçi Eczaneler

Resmi İlanlar

Mobil Uygulamalarımız

IOS UygulamamızAndroid Uygulamamız